Rreth Nesh

Picture 182

Historia jonë

Arjak është ndërmarrje private për projektim, montim, inzhinjering dhe konsultim. Që nga themelimi i saj në vitin 1989 ndërmarrja ju ka kushtuar plotësisht atributeve të saj dhe në të njejtën kohë, gjatë zhvillimit të saj gjer në poziten e saj të tanishme në mënyrë konstante është fokusuar në zhvillimin e metodave dhe teknologjisë së re që redefinojnë kërkesat e tanishme të pjoktimit dhe prioritetet.

Arjaku është involvuar në një numër të konsiderueshëm të objekteve individuale dhe shoqërore të cilat kanë një volum mjaft të madhë të punimeve. Që nga themelimi e gjer më tani ka ndërtuar rreth 400 objekte individuale të banimit, objekte shoqrore (fetare, kulturore, shëndetësore edukative, sportive rekreative etj.) ura si dhe rrejta rrugore të ujësjellësit dhe kanalizmit.

Çfarë Ne Ofrojmë

Arjaku ofron klientëve të tij shërbime profesionale të të gjitha profileve. Arjaku është i furnizuar me të gjitha llojet e paisjeve që janë të nevojshme për projektim dhe ndërtim për realizimin e punimeve në ndërtimin e ulët dhe të lartë

PROJEKTIM

MONTIM

INXHINJERING

QARKULLIM