Shtëpi Banimi Z.Pergjonaj

Lloji i punimit

Ndërtimi i shtëpisë P+2 +NK

Siperfaqja totale

680 m2

Konstruksioni

Objekti eshte sisitem Konstruktiv me pllaka maskatore sistem FERT

Kompletuar

2013