Sheshi "Gjergj Kastrioti Skenderbeu" Prishtine

Lloji i punimit

Ndërtimi i sheshit komplet

Siperfaqja totale

1300 m2

Kompletuar

2001

Funksioni
Publik