Objekti banesorë ZEKA

Lloji i punimit

Ndërtimi i objektit B+P+5+NK

Siperfaqja totale

3850 m2

Konstruksioni

Objekti eshte sistem SKELETOR me pllakat meskatore tip KESON

Kompletuar

2012