Objekti banesorë prishtinë

Lloji i punimit

Ndërtimi i objektit  2B+P+6+Nk

Siperfaqja totale

6850 m2

Konstruksioni

Objekti eshte i ndertuar sistem SKELETOR me pllaka KESON