Ndërtimi i rrugës Aeroport - Prishtinë

Lloji i punimit

Ndërtimi i rrugës 
Dy ura

Siperfaqja totale

Gjatesia 4,7 Km
Gjersia 25m

Konstruksioni

Dy urat janë ndërtuar nga betoni i PARANDERUR me gjatesi prej 150 m 

Kompletuar

2009

Funksioni

Rruga lidhë aeroportin nderkombetar të Prishtines me kryeqytetin