Lagjja iliria

Lloji i punimit

Ndërtimi i 40 shtepive të banimit
Qerdhe per femijet

Kompletuar

2016

Informacion shtesë

Kjo lagje eshte punuar nga kompania ARJAK & CO e cila eshte ne bashke kordinim me kompanine ARJAK.