Kuvendi franqeskan Kisha Katolike "Shën Antoni"

Lloji i punimit

Ndërtimi komplet i obj. të Kuvendit Franqeskan
Renovimi i Kishës katolike

Siperfaqja totale

Obj. Kuvendi (1950 m2)
Obj. Kisha (280 m2)

Konstruksioni

Obj. kuvendit – Sistem masiv nga betoni i armuar B+P+II+Nk
Obj. Kishës – Sistem masiv;

Kompletuar

Obj. Kuvendi – (1991 – 1994)
Obj. Kisha – (1996)

Funksioni

Obj. Kuvendi – Banim dhe hap. Pune;

Informacion shtesë

Objekti i kuvendit është i ndërtuar sistem masiv nga betoni i armuar. Objekti është funksional dhe së bashku me objektin e Kishës formojnë një kompozicion arkitektonik.
Objekti i Kishës është renovuar plotësisht përveq mureve të cilat kanë ngelur. Kësaj Kishe i është ruajtur forma dhe pamja e jashtëme me të gjitha elementet me kërkesë që ti ruhet dukja e vjetër e Kishës.