Kisha Katolike "Zoja Rruzare" Bishtazhin

Lloji i punimit

Punim i enterierit të obj. të K. Katolike
Ndërtimi i Kompanjelit
Renovimi i shtëpisë së banimit
Ndërtimi i objektit multifunksionial

Siperfaqja totale

Enterieri (650 m2)
Kompanjeli (H=42m)
Renovimi (550 m2)
Obj. fmultifunksional (750 m2)

Konstruksioni

Kompanjeli – sistem masiv (natyr betoni)
Objekti multifunksional – sist. i komb.

Kompletuar

Kompanjeli (1994)
Shtëpia e banimit (1992)
Obj. multifunksional (2001)

Funksioni

Kisha me kompanjel – Obj. fetar
Shtëpi banimi – banim
Obj. multifunksional – salla multifunksional, qerdhe e fëmijëve, ambulanta, banim etj.